BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pranešimai žiniasklaidai

Taikant saugumo priemones rugsėjį mokiniai mokysis klasėse (2021 08 11)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/taikant-saugumo-priemones-rugseji-mokiniai-mokysis-klasese

Ministerija pateikė mokykloms rekomendacijas dėl naujų mokslo metų (2021 07 23)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-pateike-mokykloms-rekomendacijas-del-nauju-mokslo-metu

Daugumoje savivaldybių grąžinamas kontaktinis ugdymas (2021 06 14)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/daugumoje-savivaldybiu-grazinamas-kontaktinis-ugdymas

Izoliacijoje esantys abiturientai ir per pagrindinę egzaminų sesiją galės laikyti egzaminus (2021 05 31)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/izoliacijoje-esantys-abiturientai-ir-per-pagrindine-egzaminu-sesija-gales-laikyti-egzaminus

Daugiau mokinių galės lankyti mokyklas nesitestuodami (2021 05 26)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/daugiau-mokiniu-gales-lankyti-mokyklas-nesitestuodami

Per egzaminų sesiją susirgę ar izoliacijoje esantys abiturientai egzaminus galės laikyti vėliau (2021 05 26)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/per-egzaminu-sesija-susirge-ar-izoliacijoje-esantys-abiturientai-egzaminus-gales-laikyti-veliau

Nuo gegužės 24 dienos įsigalioja reikalavimai stovyklų organizatoriams ir pakeitimai organizuojant neformalųjį švietimą (2021 05 24)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nuo-geguzes-24-dienos-isigalioja-reikalavimai-stovyklu-organizatoriams-ir-pakeitimai-organizuojant-neformaluji-svietima

Patvirtintos profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų vykdymo būtinos sąlygos (2021 05 24)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patvirtintos-profesinio-mokymo-ir-aukstojo-mokslo-studiju-vykdymo-butinos-salygos

Vasarą galės būti jungiamos darželių grupės (2021 05 24)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/vasara-gales-buti-jungiamos-darzeliu-grupes

Karantino pakeitimai: atsidarys baseinai (2021 05 19)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/karantino-pakeitimai-atsidarys-baseinai

Švelnėja karantino reikalavimai neformaliajam švietimui, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijoms (2021 05 19)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svelneja-karantino-reikalavimai-neformaliajam-svietimui-profesinio-mokymo-ir-aukstojo-mokslo-studijoms

Kultūros paso užsiėmimai mokiniams gali vykti ir gyvai (2021 05 17)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kulturos-paso-uzsiemimai-mokiniams-gali-vykti-ir-gyvai

Ministerija parengė rekomendacijas dėl ugdymo organizavimo į mokyklas grįžus 5-11 klasių mokiniams (2021 05 07)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-parenge-rekomendacijas-del-ugdymo-organizavimo-i-mokyklas-grizus-5-11-klasiu-mokiniams

Plečiamos profilaktinio testavimo galimybės: savikontrolės tyrimai jau ir mokyklose (2021 05 05)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/pleciamos-profilaktinio-testavimo-galimybes-savikontroles-tyrimai-jau-ir-mokyklose

Nuo pirmadienio abiturientai grįžta į mokyklas: kokių taisyklių turi būti laikomasi? (2021 04 30)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/nuo-pirmadienio-abiturientai-grizta-i-mokyklas-kokiu-taisykliu-turi-buti-laikomasi

Patvirtinti reikalavimai dėl egzaminų organizavimo pagal tarptautines programas besimokantiems abiturientams ((2021 04 30)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/patvirtinti-reikalavimai-del-egzaminu-organizavimo-pagal-tarptautines-programas-besimokantiems-abiturientams

Nuo gegužės 10 dienos į mokyklas galės grįžti 5-11 klasių mokiniai (2021 04 28)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nuo-geguzes-10-dienos-i-mokyklas-gales-grizti-5-11-klasiu-mokiniai-

Kas galioja švietime ir sporte nuo balandžio 26 dienos (2021 04 26)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kas-galioja-svietime-ir-sporte-nuo-balandzio-26-d

Kaupinių metodu tiriami pradinukai galės grįžti į klases netestuojant visos šeimos (2021 04 21)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kaupiniu-metodu-tiriami-pradinukai-gales-grizti-i-klases-netestuojant-visos-seimos

Karantino pakeitimai – nuo gegužės 3 dienos į mokyklas galės grįžti abiturientai (2021 04 15)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/karantino-pakeitimai-nuo-geguzes-3-d-i-mokyklas-gales-grizti-abiturientai-

Su švietimo profesinėmis sąjungomis – apie mokytojų testavimą ir abiturientų grįžimo į klases galimybes (2021 04 13)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/su-svietimo-profesinemis-sajungomisapie-mokytoju-testavima-ir-abiturientu-grizimo-i-klases-galimybes

Pradinukų sugrįžimo į mokyklas sąlygas koreguos pandeminė situacija savivaldybėse (2021 04 07)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pradinuku-sugrizimo-i-mokyklas-salygas-koreguos-pandemine-situacija-savivaldybese-

Dirbantieji švietimo įstaigose kontaktiniu būdu privalės testuotis (2021 03 26)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/dirbantieji-svietimo-istaigose-kontaktiniu-budu-privales-testuotis-

Prioritetine tvarka galės skiepytis visi pedagogai, švietimo įstaigose dirbantys darbuotojai, abiturientai, treneriai (2021 03 24)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/prioritetine-tvarka-gales-skiepytis-visi-pedagogai-svietimo-istaigose-dirbantys-darbuotojai-abiturientai-treneriai

Grįžus į mokyklas – kuo mažiau kontaktų tarp skirtingų klasių mokinių (2021 03 20)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/grizus-i-mokyklaskuo-maziau-kontaktu-tarp-skirtingu-klasiu-mokiniu

Į klases grįžta pradinių klasių mokiniai, leidžiamos kontaktinės konsultacijos nedidelėms abiturientų grupėms (2021 03 17)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/i-klases-grizta-pradiniu-klasiu-mokiniai-leidziamos-kontaktines-konsultacijos-nedidelems-abiturientu-grupems

Mokykloms besirengiant grąžinti mokinius į kontaktinį ugdymą, atsakyta į pagrindinius klausimus dėl testavimo ir ugdymo organizavimo (2021 03 15)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/mokykloms-besirengiant-grazinti-mokinius-i-kontaktini-ugdyma-atsakyta-i-pagrindinius-klausimus-del-testavimo-ir-ugdymo-organizavimo

Sprendimai dėl Covid-19 tyrimų finansavimo bus priimti artimiausiu metu (2021 03 12)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/sprendimai-del-covid-19-tyrimu-finansavimo-bus-priimti-artimiausiu-metu

Pradinukai beveik pusėje savivaldybių galės mokytis mišriu būdu (2021 03 10)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pradinukai-beveik-puseje-savivaldybiu-gales-mokytis-misriu-budu

Pasiklydus informacijos gausoje – pirmenybė oficialiems šaltiniams ir ekspertams (2021 03 09)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pasiklydus-informacijos-gausojepirmenybe-oficialiems-saltiniams-ir-ekspertams

Savivaldybės kviečiamos jungtis prie saugaus pradinukų grįžimo į mokyklas projekto (2021 03 05)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/savivaldybes-kvieciamos-jungtis-prie-saugaus-pradinuku-grizimo-i-mokyklas-projekto

Švelninamas karantinas: leidžiami sporto bei neformaliojo švietimo užsiėmimai atvirose erdvėse, atnaujinama vairavimo mokyklų veikla (2021 03 03)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svelninamas-karantinas-leidziami-sporto-bei-neformaliojo-svietimo-uzsiemimai-atvirose-erdvese-atnaujinama-vairavimo-mokyklu-veikla

Sveikatos apsaugos ministerija: toliau savanoriškai testuojami šalies pedagogai ir švietimo sektoriaus darbuotojai (2021 02 12)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/sveikatos-apsaugos-ministerija-toliau-savanoriskai-testuojami-salies-pedagogai-ir-svietimo-sektoriaus-darbuotojai

Pedagogų vakcinacija ir profilaktinis testavimas – neprivalomi, bet padės greičiau atidaryti mokyklas (2021 02 05)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pedagogu-vakcinacija-ir-profilaktinis-testavimasneprivalomi-bet-pades-greiciau-atidaryti-mokyklas

Atlaisvinant karantino suvaržymus pirmiausia į mokyklas grįžtų pradinukai ir abiturientai (2021 02 01)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/atlaisvinant-karantino-suvarzymus-pirmiausia-i-mokyklas-griztu-pradinukai-ir-abiturientai

Savivaldybių duomenimis, šią savaitę į švietimo įstaigas atėjo apie 3000 mokinių (2020 01 29)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/savivaldybiu-duomenimis-sia-savaite-i-svietimo-istaigas-atejo-apie-3000-mokiniu

Švietimo įstaigos galės priimti vaikus, kurie neturi tinkamų sąlygų mokytis namuose (2021 01 20)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-istaigos-gales-priimti-vaikus-kurie-neturi-tinkamu-salygu-mokytis-namuose

Dėl nuotolinio mokymo sunkumų patiriantiems mokiniams – 7,5 mln. eurų vertės pagalba (2021 01 20)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/del-nuotolinio-mokymo-sunkumu-patiriantiems-mokiniams75-mln-euru-vertes-pagalba

Po atostogų mokiniai mokysis nuotoliniu būdu (2020 12 30)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/po-atostogu-mokiniai-mokysis-nuotoliniu-budu

Neformaliajame suaugusiųjų švietime – išimtys aviacijos ir jūrininkų praktiniams mokymams bei užsienio kalbos mokėjimo lygio vertinimui (2020 12 28)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/neformaliajame-suaugusiuju-svietimeisimtys-aviacijos-ir-jurininku-praktiniams-mokymams-bei-uzsienio-kalbos-mokejimo-lygio-vertinimui

Per atostogas mokyklos gali organizuoti užimtumą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (2020 12 28)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/per-atostogas-mokyklos-gali-organizuoti-uzimtuma-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-turintiems-mokiniams-

Kas keičiasi švietimo ir sporto srityje nuo gruodžio 16 d. (2020 12 14)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/kas-keiciasi-svietimo-ir-sporto-srityje-nuo-gruodzio-16-d

5-12 klasių mokiniai mokysis tik nuotoliniu būdu (2020 12 07)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/5-12-klasiu-mokiniai-mokysis-tik-nuotoliniu-budu-

Neformaliojo švietimo grupėse – tik po du asmenis (2020 12 03)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/neformaliojo-svietimo-grupesetik-po-du-asmenis

Šešiamečiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, taip pat pradinukai galės būti be veido kaukių (2020 11 11)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/sesiameciai-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupese-taip-pat-pradinukai-gales-buti-be-veido-kaukiu

Nuo pirmadienio mokiniai, išskyrus jauniausius, mokysis nuotoliniu arba derindami įprastą mokymosi būdą su nuotoliniu (2020 11 04)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/nuo-pirmadienio-mokiniai-isskyrus-jauniausius-mokysis-nuotoliniu-arba-derindami-iprasta-mokymosi-buda-su-nuotoliniu-

Ministerija paaiškina dėl sporto veiklų vaikams nuo pirmadienio (2020 10 23)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/ministerija-paaiskina-del-sporto-veiklu-vaikams-nuo-pirmadienio

Ministerija atsako į dažniausius klausimus dėl švietimo įstaigų darbo nuo pirmadienio (2020 10 22)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-atsako-i-dazniausius-klausimus-del-svietimo-istaigu-darbo-nuo-pirmadienio

Patikslinti reikalavimai, kada besimokantys mokiniai ir studentai turėtų nevykti į švietimo įstaigą

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patikslinti-reikalavimai-kada-besimokantys-mokiniai-ir-studentai-turetu-nevykti-i-svietimo-istaiga

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja atsisakyti masinių renginių Rugsėjo 1-ąją (2020 08 25)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerija-rekomenduoja-atsisakyti-masiniu-renginiu-rugsejo-1-aja

Švietimo ministras A. Monkevičius: pamokos mokyklose vyks laikantis saugumo reikalavimų (2020 08 25)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ministras-a-monkevicius-pamokos-mokyklose-vyks-laikantis-saugumo-reikalavimu

Ministerija primena apie parengtas rekomendacijas ir naujausius operacijų vadovo sprendimus dėl ugdymo naujais mokslo metais (2020 08 18)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministerija-primena-apie-parengtas-rekomendacijas-ir-naujausius-operaciju-vadovo-sprendimus-del-ugdymo-naujais-mokslo-metais

Patvirtinti reikalavimai aukštojo mokslo studijoms, profesiniam mokymui ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloms naujais mokslo metais (2020 08 18)

https://smsm.lrv.lt/lt/pranesimai_spaudai/patvirtinti-reikalavimai-aukstojo-mokslo-studijoms-profesiniam-mokymui-ir-neformaliojo-suaugusiuju-svietimo-veikloms-naujais-mokslo-metais

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-11