BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Svarbiausia informacija dėl COVID-19

Vyriausybės sprendimu nuo 2021 m. liepos 1 d. šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija.

Sporto veiklų vykdymas ekstremaliosios situacijos metu (2021-12-27)

Veikla 

 Be Galimybių paso

 Su Galimybių pasu

Sporto paslaugos, nevaržybinės veiklos
(pratybos, treniruotės sporto klubuose, sporto įrenginių ekploatavimo, kūno rengybos centruose, baseinuose, laisvalaikio centruose)

Vadovaujamasi:
1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 
2.    2021 m. rugpjūčio 13 d. OV sprendimu Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“
 

Uždarose erdvėse Nevykdomos Dalyvių skaičius: neribojamas.
Plotas: neribojamas.
Atstumas: 2 m tarp asmenų. 
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: privaloma vyresniems nei 6 metų asmenims, kai nesportuoja (išskyrus numatytas išimtis).
Dezinfekcija: panaudotas laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtas inventorius ir priemonės valomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 
 
Atvirose erdvėse Dalyvių skaičius:  ne daugiau 500 asmenų.
Plotas: neribojamas.
Atstumas: rekomenduojama 2 m.
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: rekomenduojama, kai neišlaikomas 2 m. atstumas nuo aplinkinių.
Dezinfekcija: panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
 
Dalyvių skaičius: neribojamas.
Plotas: neribojamas.
Atstumas: rekomenduojama 2 m.
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: rekomenduojama, kai neišlaikomas 2 m atstumas.
Dezinfekcija: panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo. 
 

Renginiai, mėgėjiškos ir aukšto meistriškumo varžybinės veiklos

Vadovaujamasi:
1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
2.    2021 m. balandžio16 d. OV sprendimu Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“
 

Uždarose erdvėse Nevykdomos Dalyvių skaičius: neribojamas.
Srautai: viename sektoriuje – ne daugiau 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių, srautai neturi susikirsti.
Atstumas: 2 m tarp asmenų ir nuo arenos.
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: privaloma vyresniems nei 6 metų asmenims, kai nesportuoja (išskyrus numatytas išimtis).
Dezinfekcija: panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo
 
Atvirose erdvėse Dalyvių skaičius: ne daugiau 500 asmenų. 
Atstumas: 2 m tarp asmenų. 
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: rekomenduojama, kai nesportuoja ir neišlaikomas 2 m atstumas nuo aplinkinių. 
Dezinfekcija: panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo.
Bilietų platinimas elektroniniu būdu neprivalomas atvirose viešose erdvėse organizuojamuose nekomerciniuose renginiuose, įskaitant valstybės švenčių ir atmintinų dienų renginius, kurie trunka iki 2 valandų, ir atitinka Nutarimo 31.23 papunktyje nustatytus reikalavimus. 
 

Dalyvių skaičius: neribojamas.
Atstumas: rekomenduojama 2 m tarp asmenų. 
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: rekomenduojama, kai nesportuoja ir neišlaikomas 2 m atstumas nuo aplinkinių.
Dezinfekcija: panaudotą laisvalaikio ir sporto paslaugoms teikti skirtą inventorių ir priemones valyti ir dezinfekuoti po kiekvieno panaudojimo. 

Privalomi bilietai elektroniniu būdu arba išankstinė registracija
 

Neformalusis vaikų švietimas, vykdomas pagal sporto programas

Vadovaujamasi:
1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“
2.    2021 m. kovo5 d. OV sprendimu Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“
 
Atvirose ir uždarose erdvėse

Dalyvių skaičius: ne daugiau nei 30 asmenų vienoje grupėje.
Atstumas: kai leidžia veiklos organizavimo ypatumai – 2 m tarp asmenų.
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: privalomos vyresniems nei 6 metų asmenims, kai nesportuoja (išskyrus numatytas išimtis).
Inventorius:  jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Negali būti vykdomi užsiėmimai skirtingų grupių vaikams vienu metu. 
 

Dalyvių skaičius: gali būti daugiau nei 30 asmenų vienoje grupėje,  jeigu visi vaikai ir darbuotojai yra pasiskiepiję pagal pilną schemą arba persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba turi neigiamą ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą.
Atstumas: kai leidžia veiklos organizavimo ypatumai – 2 m tarp asmenų.
Medicininės veido kaukės arba respiratoriai: privalomos vyresniems nei 6 metų vaikams, kai nesportuoja.
Inventorius:  jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Negali būti vykdomi užsiėmimai skirtingų grupių vaikams vienu metu.
 

 

Kas yra aukšto meistriškumo sportas?

Pagal dabartinį LR Sporto įstatymą, aukšto meistriškumo sportu laikoma sportinė veikla, kai sportininkai rengiasi varžyboms, kurios įeina į nacionalinių ir tarptautinių sporto šakos federacijų varžybų sistemą.

Kuris sportininkas ar komanda laikomi aukšto meistriškumo, nustato sporto šakų federacijos, tvirtindamos pasirengimo įvairioms varžyboms atrankos sistemą, sudarydamos rinktinių sąrašus ir pan.

Aukšto meistriškumo sportininko statusas nepriklauso nuo jo amžiaus, jis sietinas su fizinio pasirengimo lygiu, todėl skirtingose sporto šakose gali apimti labai skirtingas amžiaus kategorijas (pvz., gimnastikai, plaukimui būdinga ypač jauno amžiaus sportininkų rengimasis ir dalyvavimas varžybose, o kitose, pvz., irklavime, sunkiojoje atletikoje ir pan., aukščiausi rezultatai pasiekimai vėliau).

Aukšto meistriškumo sportininkams, kurie dėl pandemijos negalėjo dalyvauti atidėtose olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, bus ir toliau mokama valstybės stipendija. Tai numato Seimo priimta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Sporto įstatymo pataisa.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-04