BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kokybės krepšelis

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  

Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Mokinių savijauta mokyklose nėra gera. 31 proc. mokinių jaučiasi vieniši, 54 proc. teigia, kad mokykloje yra patyrę patyčias.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

Kam skiriami pinigai?

180 bendrojo ugdymo mokyklų. Lėšas gavo 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką. Tai yra tos mokyklos, kuriose nedaroma mokinių atranka, jos sugeba eliminuoti skirtumus ir skatinti mokinių pažangą. Šios mokyklos dalinasi patirtimi su kitomis mokyklomis, plečia savo taikomas inovatyvias ugdymo praktikas, diegia naujas. Lėšas taip pat gauna 150 mokyklų, kuriose geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Pastarosioms mokykloms dėl vienokių ar kitokių priežasčių nepavyksta sumažinti mokinių mokymosi pasiekimų skirtumų, apskritai mokinių pasiekimai nėra geri. Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudarytas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti.

Atrinktų mokyklų sąrašas.

Kaip atrinktos mokyklos? 

Mokykloms atrinkti buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys pagal nustatytus kriterijus. Atrenkant mokyklas atsižvelgta, kokia mokinių savijauta, kokia mokyklos palaikoma kultūra, mokinių pasiekimai, ar mokytojai stengiasi padėti vaikams, atėjusiems iš socialinės rizikos šeimų, ir kt. Mokyklas atrinko švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta komisija, vadovaudamasi  Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos apraše nustatytais kriterijais. Komisiją sudarė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Švietimo padalinių vadovų asociacijos, Tėvų forumo, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22