BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2017 m. lapkričio 15-16 d. Taline vyko Baltijos mokslo tinklo projekto partnerių ir valdymo komiteto posėdis bei tarptautinis seminaras

2017 m. lapkričio 15-16 d. Taline vyko Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros regiono programos Baltijos mokslo tinklo (toliau – BMT)  projekto partnerių susitikimas ir valdymo komiteto posėdis bei Estijos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste organizuojamas tarptautinis seminaras „Naujos priemonės pažangos sklaidai ir dalyvavimo plėtrai mokslinių tyimų ir inovacijų programose skatinti“ (angl. New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and Innovation Programmes).

2017 m. lapkričio 15 d. vykusiuose BMT projekto partnerių ir valdymo komiteto susitikimuose aptarta bendra strateginė projekto situacija, pristatytos apibendrintos atliktų analizių išvados. Projekto partneriai aptarė šiuo metu planuojamų bendrų tarpvalstybinių strategijų galimas mokslinių tyrimų tematines kryptis. Diskusijos metu buvo pasiektas kompromisas ir kaip pirminis pasiūlymas išskirtos trys galimos bendros mokslinių tyrimų kryptys: gerovės valstybė, gyvybės mokslai, fotonų ir neutronų mokslas. Tolesnei iniciatyvos plėtrai įgyvendinti bus sudarytos ekspertų grupės.

2017 m. lapkričio 16 d. vykusiame tarptautiniame seminare New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and Innovation Programmes buvo aptariamos priemonės, kurios padėtų skatinti „nuosaikiosiomis inovatorėmis“ vadinamas šalis aktyviau dalyvauti Europos mokslinių tyrimų erdvės iniciatyvose. Baltijos jūros regionas galėtų tapti erdve, kurioje būtų išbandomos novatoriškos priemonės, skirtos dalyvavimo spragoms mažinti, bendradarbiavimui skatinti.

Seminaro metu buvo pabrėžta, kad  ES-13 valstybės pirmiausia turi išspręsti vidines problemas, lemiančias žemesnę mokslinių tyrimų kokybę, kad pavyzdinė mokslinių tyrimų kompetencija pirmiausia turėtų būti ugdoma savo šalyje. Pavyzdinės mokslinių tyrimų kompetencijos siekis turėtų būti grįstas ilgalaikiais tikslais ir pastangomis kurti bendradarbiavimo tinklus.

Talino seminaro metu plačiajai auditorijai buvo paaiškintas naujas terminas „funkcinis artumas“ (angl. functional proximity). Šis terminas vartojamas siekiant įvertinti inovacijų ir žinių kūrimo pajėgumų dermę, leidžiančią pasiekti, kad bendradarbiavimas taptų lengvesnis, o išlaidos – mažesnės. Panašios institucinės ir valdymo struktūros gali prisidėti prie funkcinio artumo didinimo. Kitaip tariant, funkcinis artumas atspindi orientaciją į bendrus sąlyčio taškus, pvz., panašius procesus ir galutinius produktus. Šiuo metu Baltijos jūros regionui būdingas žemas funkcinio artumo lygis. Tačiau šios sąvokos atsakingas taikymas prisidėtų prie Baltijos jūros regiono raidos siekiant pasiūlyti sprendimus dėl įtraukiosios mokslinių tyrimų kompetencijos (angl. inclusive research excellence) plėtojimo.

Daugiau informacijos apie 2017 m. lapkričio 15-16 d. Taline vykusius renginius galite rasti BMT tinklalapyje čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02