BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas Lietuvoje

Užsienyje baigtą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalį įvertina mokykla, į kurią kreipiasi mokinys (mokinio tėvai, globėjai), pageidaujantis tęsti mokymąsi Lietuvoje.  Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Suaugę asmenys gali būti priimami mokytis į klasę, kurioje mokomasi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-30