BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Korupcijos prevencija ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje

Asmenys, turintys informacijos apie galimus su Europos Sąjungos lėšų skirstymu, administravimu ar panaudojimu susijusius korupcinius atvejus, gali kreiptis į atitinkamas nacionalines institucijas bendrąja tvarka arba pranešti tiesiogiai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), adresu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_lt

  1. Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galima:
  1. Ministerijos specialistas, atsakingas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimą, gavęs pranešimą apie įtariamą korupciją, sukčiavimo atvejį, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje, šią informaciją per 5 darbo dienas persiunčia įgyvendinančiajai institucijai ir informuoja pranešėją apie gauto pranešimo perdavimą nagrinėti įgyvendinančiajai institucijai.
  2. Ministerijos specialistas, atsakingas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimą, apie įtariamą nusikalstamą veiką ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje, nedelsdamas raštu praneša Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir Finansų ministerijai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-20