Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių):

 

Pareigybės pavadinimas2023 metai2024 m. I ketvirtis  Darbuotojų skaičius
2024-03-31
Ministras

4607

4605

 

 

1
Viceministras, ministerijos kancleris

4242

         5994

 

 

5
Ministro patarėjas

3047

3899

 

 

5
Departamento direktorius

3873

4322

 

 

6
Grupės vadovas    4050        4255  2
Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas 

3728

4320

 

 

8
Skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas

3248

3639

 

 

18
Vyriausiasis patarėjas

3518

4247

 

 

2
Vyresnysis patarėjas

3474

3804

 

 

5
Patarėjas

2939

3301

 

 

40
Vyriausiasis specialistas    2347        2634

 

 

65
Švietimo ir mokslo atašė    2672       3267  2

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių):

Pareigybės pavadinimas2023 metai2024 m. I ketvirtis   Darbuotojų skaičius
2024-03-31
Vyriausiasis specialistas

2322

   2639   48
Vyresnysis specialistas

2048

   2194 

 

 5

Archyvas

Ministro reprezentacinis fondas

2024 metai:

I ketvirtį išleista 0,00 Eur

 

Archyvas

Atnaujinimo data: 2024-05-20