Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento, patvirtinto 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1950, 64 punktu: 

Rengiant norminio teisės akto projektą, kuriame numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sritims, kartu parengiama Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytos formos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma turi būti pateikiama ministrui kartu su teikiamu jam pasirašyti norminiu teisės akto projektu.  

Norminiai teisės aktų projektai, kuriuose numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sritims, turi būti suderinti su už korupcijos prevenciją atsakingu ministerijos valstybės tarnautoju ar darbuotoju. 

Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą ministerijoje atlieka Organizacijos vystymo skyriaus specialistai, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. Antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1518 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-781 redakcija), VII skyriuje nustatyta tvarka.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Atnaujinimo data: 2023-11-18