>

Teisinė reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atlikta, sritis: Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytas vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo teisinis reguliavimas.

Stebėsenos tikslas: įvertinti esamą vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktiką, jos veiksmingumą, šios srities teisinio reguliavimo pakankamumą. 

Atlikus teisinio reguliavimo stebėseną, parengta teisinio reguliavimo pažyma, kurioje atsispindi stebėsenos tikslai, uždaviniai, teisinio reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo įvertinimas ir siūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo. 

Atnaujinimo data: 2023-11-18