Leidimai vykdyti studijas

Teisės aktai, reglamentuojantys leidimų vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, išdavimą:

 1. Mokslo ir studijų įstatymas
 2. Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

Leidimus išduoda

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Leidimai išduodami

Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išduodami:

 • Aukštosioms mokykloms;
 • Užsienio aukštųjų mokyklų filialams Lietuvoje.

Leidimai vykdyti su studijomis susijusią veiklą išduodami:

 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialui, įsteigtam Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos atstovybei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje;
 • juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams, veikiantiems pagal tarptautines sutartis.

Prašymus teikti

 • leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą – valstybine kalba Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
 • leidimui vykdyti su studijomis susijusią veiklą – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
 • leidimo patikslinimui – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Išsamesnė informacija

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų skyrius
Daiva Vipartienė
Tel. (8 5) 219 1157

Teikiant prašymą patikslinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą, reikia pateikti:

 • Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
 • Mokesčio už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimą apmokėjimo patvirtinimą;
 • Ankstesnio leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą kopiją.

Rinkliavos mokestis už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimą arba patikslinimą:

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Gavėjo bankas: „Swedbank“, AB
Įmokos kodas: 5759

Mokesčio pavadinimas:

 • už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimą 80 eurų
 • už leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą patikslinimą 20 eurų
 • už dublikato išdavimą 20 eurų

Valstybės rinkliavos dydžiai ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

Daugiau informacijos: Daiva Vipartienė, tel. (8 5) 219 1157, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18