Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai

Dainius Dzimanavičius, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius

Tel. +370 682 77874, el. p. dap@smm.lt

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

Kontaktinė informacija

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18