Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programų vykdymas Lietuvoje

Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programų (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) vykdymą Lietuvoje reglamentuoja „Sutikimo vykdyti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) išdavimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas“. 

Informacija apie užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programų (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) vykdymą Lietuvoje 

Užsienio programas vykdančios mokyklos

Atnaujinimo data: 2024-01-31