2003–2012 metų Valstybinė švietimo strategija ir rezultatai