Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų direktorių 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2021 metų veiklos užduotys