Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų direktorių 2021 metų veiklos ataskaitos ir 2022 metų veiklos užduotys