ŠMSM siekiami tikslai ir keliami lūkesčiai pavaldžioms įstaigoms