ArmėnijaSutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Pasirašyta: 2012 02 22
BaltarusijaSutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: 2008 01 24
Įsigaliojo: 2010 11 28
Skelbta: 2010 Nr. 139-7150
BulgarijaSutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse
Pasirašyta: 1996 04 10
Įsigaliojo: 1997 11 27
Skelbta: 1998 Nr. 3
Brazilija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje

Pasirašyta: Brazilija 2008-07-16
Įsigaliojo: 2010-05-17
Skelbta: „Valstybės žiniose“ 2010 m. Nr. 60-2962

Čekija

Susitarimas dėl pasikeitimo stažuotojais
Pasirašyta: 2000 03 31
Įsigaliojo: 2000 09 29

Skelbta: 2000 Nr. 87

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, mokslo, jaunimo reikalų ir sporto srityse
Pasirašyta:2011 11 16

Europos SąjungaKonvencija apibrėžianti Europos mokyklų statutą
Pasirašyta: 2004 12 13
Įsigaliojo: 2005 09 01
Skelbta: 2004 Nr. 178
Filipinai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Filipinų Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
Pasirašyta: Manila, 1995-09-25.
Įsigaliojo: 2005-02-04.
Skelbta: „Valstybės žiniose“ 2005 m. Nr. 31-978

Flandrija

(Belgija)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta: Vilnius, 1996-03-07
Įsigaliojo: 1996-03-19
Skelbta: : „Valstybės žiniose“ 1997-03-12 Nr. 21-498

2019–2023 m. bendradarbiavimo programa, vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Flandrijos Vyriausybės bendradarbiavimo sutartį
Pasirašyta: 2019-11-06
Įsigaliojo: 2019-11-06

GraikijaSutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1997 02 24
Įsigaliojo: 1998 09 24
Skelbta: 1999 Nr. 53
GruzijaSusitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje.
Pasirašyta: 1996 04 12
Įsigaliojo: neįsigaliojusi
IndijaSusitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse
Pasirašyta: 2001 02 20
Įsigaliojo: 2005 04 08
Skelbta: 2004 Nr. 170
Ispanija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1995 11 22
Įsigaliojo: 1997 12 17
Skelbta: 1997 Nr. 111

ItalijaSutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse
Pasirašyta: 1996 04 04
Įsigaliojo: 1998 05 08
Skelbta: 1997 Nr. 12
Izraelis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto srityse 2023-2026 metų programa
Pasirašyta: 2023-03-02
Įsigaliojo: 2023-03-02

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1994 10 02
Įsigaliojo: 1998 02 27
Skelbta: 1998 Nr. 10

JAV

Susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje

 

Pasirašyta: 2018 06 25
Ratifikuota: 2018 12 18, Įstatymas Nr. XIII-1797
Skelbta: TAR 2019 01 30, i.k. 2019-01370
Įsigaliojo: 2019-02-26

Susitarimas dėl Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje teisinio statuso
Pasirašyta: 2002 06 14
Įsigaliojo: ratifikuota 2005 06 16
Skelbta: 2003 Nr. 97, 2005 Nr. 82

Susitarimas dėl tam tikrų kultūros objektų apsaugos ir išsaugojimo
Pasirašyta: 2002 10 15
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo memorandumas dėl Fulbraito akademinių mainų programos

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 2017 03 30
Įsigaliojo: 2017 03 30
Skelbta: TAR, 2017-04-12, i. k. 2017-06262

Jungtinė Karalystė

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse
Pasirašyta: 1996 11 08
Įsigaliojo: 1998 04 01
Skelbta: 1998 Nr. 10
KazachstanasSutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo ir kultūros srityse
Pasirašyta: 2011 10 06
Įsigaliojo: 2013 12 09
Kinija

Susitarimas dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1992 04 22
Įsigaliojo: 1992 04 22
Skelbta: 1995 Nr. 37

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Pasirašyta: 1993 11 08
Įsigaliojo: 1993 11 08
Skelbta: 1994 Nr. 70

KolumbijaKultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Pasirašyta: 1995 04 28
Įsigaliojo: 2001 08 20
Skelbta: 2001 Nr. 83
KroatijaSusitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 2007 12 05
Įsigaliojo: 2008 04 02
Lenkija

Sutartis dėl jaunimo bendradarbiavimo ir mainų
Pasirašyta: 1997 02 14
Įsigaliojo: 1997 12 01
Skelbta: 1997 Nr. 106

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
Pasirašyta: 1998 12 17
Įsigaliojo: 2000 01 05
Skelbta: 2000 Nr. 29

Sutartis dėl Vyriausybių įgaliotinių bendradarbiavimo kultūros paveldo apsaugos srityje
Pasirašyta: 1999 12 16
Įsigaliojo: neįsigaliojusi

Lietuvos Vyriausybės ir Lenkijos Vyriausybės susitarimas dėl dokumentų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, taip pat dėl dalinių studijų, kvalifikacinių laipsnių bei mokslo ir meno laipsnių tarpusavio pripažinimo

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas lenkų kalba

Pasirašyta: 2020 02 01

Įsigaliojo: 2021 08 03

Skelbta: TAR, 2020 12 09, i.k. 2020-26668

LiuksemburgasDėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo, aukštojo mokslo, mokslo ir sporto srityse
Pasirašyta: 2010 11 18
MeksikaSusitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, kultūros, meno ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2002 01 24
Įsigaliojo: 2003 07 04
Skelbta: 2003 Nr. 54
Moldova

Susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01411

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityse
Pasirašyta: 2013 10 28
Įsigaliojo: 2014-02-12
Skelbta: 2014 Nr. 01409

MongolijaSusitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno srityse.
Pasirašyta: 2003 06 27
Įsigaliojo: 2007 03 13
Skelbta: 2007 Nr. 34
Prancūzija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir technikos srityse.
Pasirašyta: 2003 04 04
Skelbta: 2004 Nr. 30

Lietuvos-Prancūzijos strateginės partnerystės veiksmų planas (2020–2024 m.) 

Pasirašyta: 2020-09-29  

Rumunija

Susitarimas dėl kultūrinio bendradarbiavimo
Pasirašyta: 1995 09 19
Įsigaliojo: 1997 11 28
Skelbta: 1998 Nr. 3

Serbija ir Juodkalnija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse.
Pasirašyta: 2003 08 27
Skelbta: 2005 Nr. 85
Slovakija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovakijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.

Pasirašyta: 2011 02 24
Įsigaliojo: 2011 06 12
Skelbta: Žin., 2011, Nr. 71-3401

SlovėnijaSutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1997 11 14
Įsigaliojo: 2002 01 02
Skelbta: 2002 Nr. 13
SuomijaSutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse.
Pasirašyta: 1998 11 10
Įsigaliojo: 1999 07 09
Skelbta: 2000 Nr. 29
ŠvedijaSutartis dėl pasikeitimo stažuotojais.
Pasirašyta: 1994 05 05
Įsigaliojo: 1994 07 01
Skelbta: 1994 Nr. 55

Šventasis Sostas

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje.
Pasirašyta: 2000 05 05
Įsigaliojo: 2000 09 16
Skelbta: 2000 Nr. 67

Lietuvos Respublikos ir Šv. Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
Pasirašyta: 2012 06 08
Įsigaliojo: 2012 10 23
Skelbta: 2012, Nr.118-5945

Turkija

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje.
Pasirašyta: 1994 07 11
Įsigaliojo: 1999 05 28
Skelbta: 1999 Nr. 53

Pagrindų programa dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir meno, jaunimo ir sporto, žiniasklaidos ir bendravimo su žmonėmis srityse
Pasirašyta: 2009 02 20

Ukraina

Susitarimas dėl kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių abipusio akademinio pripažinimo
Pasirašyta: 2009 11 26

Susitarimas dėl bendradarbiavimo išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityse.
Pasirašyta: 1993 08 04
Įsigaliojo: 1993 08 04
Skelbta: 1994 Nr. 23

Uzbekistanas

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros ir meno srityje.
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 06 07
Skelbta: 1995 Nr. 55

Susitarimas dėl bendradarbiavimo Švietimo, Mokslo ir Technologijų srityje
Pasirašyta: 1995 06 07
Įsigaliojo: 1995 08 28
Skelbta: 1995 Nr. 90-2020

Valonija (Belgija)

Bendradarbiavimo susitarimas
Pasirašyta: 2002 10 02
Įsigaliojo: 2004 04 14
Skelbta: 2004 Nr. 30

Lietuvos ir Valonijos – Briuselio mainų programos metmenys

Pasirašyta: Briuselis, 2018-04-26

Venesuela

Kultūrinio pasikeitimo ir bendradarbiavimo programa.
Pasirašyta: 1992 09 16
Įsigaliojo: 1992 09 16

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis.
Pasirašyta: 1993 07 19
Įsigaliojo: 1993 07 19
Skelbta: 1994 Nr. 44

VengrijaSutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse.
Pasirašyta: 1997 10 07
Įsigaliojo: 1999 06 21
Skelbta: 1999 Nr. 82
Vokietija

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje.
Pasirašyta: 1993 07 21
Įsigaliojo: laikinai taikoma nuo 1994 08 05

Susitarimas dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų ir mokslo laipsnių lygiavertiškumo pripažinimo
Pasirašyta: 2009-05-15
Įsigaliojo: 2010-06-30
Skelbta: 2009 Nr. 108

Susitarimas dėl stažuotojų įdarbinimo jų specialybės bei kalbos žinioms gilinti.
Pasirašyta: 1993 08 20
Įsigaliojo: 1993 08 20
Skelbta: 1994 Nr. 23

Baltijos ir Beniliukso šalys

Belgijos Karalystės, atstovaujamos Flandrijos Vyriausybės, Belgijos prancūzų bendruomenės Vyriausybės, Belgijos vokiečių bendruomenės Vyriausybės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės sutartis dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų automatiško pripažinimo. 
Priimta: 2021 m. rugsėjo 14 d. Briuselyje
Ratifikuota: LRS 2022 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. XIV-1055
Įsigaliojo 2024 05 01

Trišalė (Estija ir Latvija)

Sutartis dėl bendros švietimo erdvės sukūrimo vidurinio bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu (neapimant aukštojo mokslo).
Pasirašyta: 1998 07 10
Įsigaliojo: 2000 07 16
Skelbta: 2000 Nr. 53

Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos  Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško akademinio pripažinimo

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 2018 06 08
Įsigaliojo: 2019 01 07
Skelbta: TAR, 2019-01-30, i. k. 2019-01368

UNESCO

Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija
Tekstas lietuvių, anglų kalba
Priimta: Paryžiuje 2019 m. lapkričio 25 d. 
Ratifikuota: LRS 2021 m. lapkričio 4 d. įstatymu Nr. XIV-593
Įsigaliojo: 2023 03 05

Bendradarbiavimo memorandumas
Pasirašyta: 1996 05 21
Įsigaliojo: 1996 05 21

Europos branduolinių mokslinių tyrimų
organizacija (CERN)

Bendradarbiavimo susitarimas dėl tolesnio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo plėtojimo didelių energijų fizikos srityje
Pasirašyta: 2004 11 04
Įsigaliojo: 2004 11 09
Skelbta: 2004 Nr. 171

Bendradarbiavimo susitarimo protokolas P120 dėl Lietuvos Respublikos institucijų dalyvavimo CERN mokslo programoje
Pasirašyta: 2014 09 26

Lietuvos Respublikos ir Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) susitarimas dėl CERN asocijuoto nario statuso suteikimo

Tekstas lietuvių, anglų ir prancūzų kalba

Pasirašyta: 2017-06-27
Įsigaliojo: 2017-12-14 (Asocijuota nare tapo 2018-01-08)

Supratimo memorandumo dėl bendradarbiavimo dalyvaujant  CMS  eksperimento veikloje papildymas Nr. 10

Tekstas anglų kalba ir 5 jo priedai (tekstai anglų kalba)

Pasirašyta: Ženeva, 2017-12-19/ Vilnius, 2018-01-12

Atnaujinimo data: 2024-05-06