Armėnija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas prie Armėnijos Respublikos Vyriausybės
Pasirašyta: 2006-04-13

Austrija

Bendradarbiavimo sutartis dėl jungtinio Lietuvos ir Austrijos jaunimo simfoninio orkestro veiklos
Institucija: Šteiermarko žemės vyriausybė
Pasirašyta: 2007 04 18

Sutartis dėl bendradarbiavimo profesinio rengimo srityje
Institucija: Zalcburgo žemės mokyklų taryba
Pasirašyta: 2001 05 28

Baltarusija

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Institucija: Valstybinis mokslo ir technologijų komitetas
Pasirašyta: 2009 09 16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Pasirašyta: Minskas, 1997 m. gruodžio 11 d. Susitarimo galiojimas nutrauktas Baltarusijos Respublikos ambasados Vilniuje 2022 m. rugsėjo 15 d. nota.

Danija

Komunikatas

Institucija: Danijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-10-10

Gruzija

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Institucija: Gruzijos Respublikos kultūros, paminklų apsaugos ir sporto ministerijos Sporto ir jaunimo departamentas
Pasirašyta: 2007-03-23

Ispanija

Abipusio supratimo memorandumas

Institucija: Katalonijos Vyriausybės Sporto taryba
Pasirašyta: 2004-09-30

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Ampostos (Ispanija) savivaldybė
Pasirašyta: 2007-05-13

Savitarpio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ispanijos Karalystės Aukščiausioji sporto taryba
Pasirašyta: 2011-09-16

Japonija
Memorandumas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje Anglų k. / Lietuvių k.
Institucija: Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija
Pasirašyta: 2018 10 12

Jungtinė Karalystė

Komunikatas

Institucija: Jungtinės Karalystės Sporto taryba
Pasirašyta: 1994-08-02

JAVSutartis dėl bendradarbiavimo vykdant GLOBE programą
Institucija: Nacionalinė vandenyno ir atmosferos administracija
Pasirašyta: 2002 10 03
KanadaKetinimų protokolas
Institucija: Kvebeko švietimo, laisvalaikio ir sporto ministerija
Pasirašyta: 2005 06 06
Kinija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Liaudies Respublikos švietimo ministerijos susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, abipusio pripažinimo 

Tekstas lietuvių kalba

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 2015 04 27
Įsigaliojo: 2015 11 09

Bendradarbiavimo sporto srityje sutartis

Institucija: Kinijos Liaudies Respublikos Generalinė sporto administracija
Pasirašyta: 2006 03 16

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo srityje

Tekstas anglų kalba

Pasirašyta: 1992-02-12

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairės

Tekstas lietuvių kalba

Pasirašyta: 2000 08

Lenkija

2019 m. lapkričio 20 d. Varšuvoje pasirašytos deklaracijos dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo įgyvendinimo planas

Deklaracija dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir aukštojo mokslo srityje
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Protokolas dėl dvišalės komisijos istorijos mokymo problemoms nagrinėti
Institucija: Nacionalinio švietimo ministerija
Pasirašyta: 1992 02 21

Norvegija

Komunikatas

Institucija: Norvegijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990-11-30

OlandijaKetinimų protokolas
Institucija: Švietimo, kultūros ir mokslo ministerija
Pasirašyta: 2004 02 12
Rusija

Kultūrinio bendradarbiavimo sutartis
Institucija: Rusijos Tarybų Federacinės Respublikos kultūros ministerija
Pasirašyta: 1991 11 08

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2003 10 24

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Rusijos Federacijos valstybinis kūno kultūros, sporto ir turizmo komitetas
Pasirašyta: 2001-12-14

SlovakijaBendradarbiavimo švietimo srityje programa. Lietuviška / Angliška
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2008 06 10
Suomija

Susitarimas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Suomijos centrinė sporto sąjunga
Pasirašyta: 1991-04-04

Švedija

Komunikatas

Institucija: Švedijos sporto konfederacija
Pasirašyta: 1990 09 11

Šventasis SostasSusitarimas dėl informavimo apie siuntimo mokyti tikybos netekimą
Institucija: Lietuvos Vyskupų Konferencija
Pasirašyta: 2009 11 06
Ukraina

Susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2002 03 19

Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa

Institucija: Ukrainos mokslo ir technologijų ministerija
Pasirašyta: 2021 12 13

Susitarimas dėl bendradarbiavimo kūno kultūros ir sporto srityje

Institucija: Ukrainos valstybinis kūno kultūros ir sporto komitetas
Pasirašyta: 1999-05-19

Trišalė (Latvija, Estija)

Sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1990 10 12

Sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
Institucija: Kultūros ministerija
Pasirašyta: 1990 12 14

Protokolas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje sutartyje pratęsimo
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 1994 04 25

Susitarimo memorandumas dėl glaudesnio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo srityse
Institucija: Švietimo ministerija
Pasirašyta: 2012 11 29

Protokolas dėl ketinimų bendradarbiauti

Institucija: Estijos kultūros ministerijos Sporto departamentas ir Latvijos sporto administracija
Pasirašyta: 2004-01-20

Tarptautinės organizacijos

Memorandumas dėl bendradarbiavimo švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė nekomercinė švietimo asociacija “Pasaulinis ORT”
Pasirašyta: 2004 09 27

Sutartis dėl dalyvavimo tarptautiniame studentų testavime (PISA) 2006
Institucija: Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo organizacija (OECD)
Pasirašyta: 2004 08 13

Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo šachmatų plėtros švietimo srityje
Institucija: Tarptautinė šachmatų federacija (FIDE)
Pasirašyta: 2011 12 03

Vengrija

Protokolas dėl bendradarbiavimo sporto srityje

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1993-03-09

Komunikatas

Institucija: Vengrijos nacionalinė kūno kultūros ir sporto valdyba
Pasirašyta: 1997-04-25

Vokietija

Komunikatas

Institucija: Vokietijos sporto federacija
Pasirašyta: 1993-05-06

Atnaujinimo data: 2023-11-18