Konkursinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programinį konkursinį finansavimą administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

Ilgalaikės institucinės MTEP programos paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija).

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai nuo 2012 m. vykdo ilgalaikes institucines programas, kurios rengiamos vadovaujantis Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 .

Daugiau informacijos:

Mokslo ir meno krypčių klasifikatoriai

Atnaujinimo data: 2023-11-18