Informacija apie moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai Lietuvos skiriamą finansavimą, jo struktūrą, taip pat palyginamieji duomenys pateikiami čia:

Mokslo ir studijų institucijų finansavimo tvarka

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, išskyrus kolegijas, moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti rengiant ir vykdant atitinkamų metų valstybės biudžetą. Lėšos MTEP ir meno veiklai plėtoti institucijoms skiriamos tiesiogiai ir per Lietuvos mokslo tarybos vykdomą priemonę ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymams pagal ūkio subjektų paraiškas remti. Institucijai finansavimas MTEP apskaičiuojamas jai priskirtus norminius etatus ir institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus. Institucijos mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatai apima mokslo (meno) darbus, įvertintus vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta metodika, lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus.

Mokslo ir studijų institucijų lėšos

Atnaujinimo data: 2023-11-27