Pagalba nustatant MTEP veiklas

Rekomenduojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas skirtas palengvinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidų apskaitą. Šis aprašas gali būti taikomas planuojant, finansuojant, skatinant bei vertinant MTEP veiklas. Jame išdėstomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai: nuo idėjos, kilusios iš mokslinio tyrimo atrastų žinių, iki naujo produkto, paslaugos ar meno objekto sukūrimo ir pateikimo rinkai. Tokia klasifikacija mokslo, verslo atstovams ir visuomenei padeda įsivertinti, ar vykdomos veiklos yra priskirtinos MTEP, o valstybės institucijos turi galimybę įsivertinti, ar deklaruota veikla tikrai yra paremta moksliniais tyrimais. Įmonėms ši klasifikacija padeda priskirti sąnaudas MTEP ir aktyviau naudotis Pelno mokesčio įstatymo 17¹ str. nustatyta lengvata.

Kilus neaiškumams, ar įmonės veikla gali būti priskiriama MTEP, yra numatoma galimybė kreiptis į Inovacijų agentūrą.

Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-11-18