>

Universitetų ekscelencijos iniciatyva

Kvietimas teikti programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyvos“ projektų įgyvendinimo planus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia kvietimą teikti programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyvos“ projektų įgyvendinimo planus.

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus parengtas vadovaujantis „Programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ administravimo tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“.

„Programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ tikslas – stiprinti Lietuvos universitetų MTEP kokybę pasirinktose kryptyse pritraukiant ir ugdant tyrėjus, didinant nacionalinės ir tarptautinės svarbos aukšto lygio mokslo (meno) rezultatų skaičių ir pritraukiant išorinį MTEP finansavimą.

Lietuvos valstybiniai universitetai kviečiami teikti projektų įgyvendinimo planus (PDF ir Word formatais) su oficialiu institucijos lydraščiu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai el. paštu [email protected] informacijoje apie kvietimą nurodytais terminais.

Informacija apie kvietimą

Už programą atsakinga ir programą administruojanti institucija – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Kvietimo paskelbimo data – 2023 m. liepos 11 d.

Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas – nuo kvietimo paskelbimo dienos iki 2023 m. spalio 3 d.

Projektų trukmė – nuo 2023 m. liepos 4 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. (informacija patikslinta 2023 m. rugsėjo 27 d.).

Projektų atrankos būdas – planavimas taikant projektų tinkamumo finansavimui vertinimą.

Finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimui skirta suma – 57,5 mln. EUR.

Didžiausia projekto veiklai vykdyti galima skirti finansavimo lėšų suma (pamečiui), mln. EUR:

Nr.Universitetas2023 m.2024 m.2025 m.2026 m.2027 m.2023–2027 m.
1KTU

0,51

1,711,711,711,717,35
2KU0,220,750,750,750,753,22
3LMTA0,230,770,770,770,773,31
4LSMU0,461,531,531,521,526,56
5LSU0,180,60,60,60,62,58
6MRU0,210,70,70,70,73,01
7VDA0,230,770,770,770,773,31
8VDU0,411,381,381,381,385,93
9VGTU0,431,431,431,431,436,15
10VU1,123,743,743,743,7416,08
Iš viso413,3813,3813,3713,3757,5

Galimų teikti projektų skaičius – 1 projektas institucijai. Esant pagrįstam poreikiui vykdyti daugiau projektų, didesnis projektų skaičius turi būti suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki projekto įgyvendinimo plano pateikimo.

Finansuojamo projektų veiklos – ekscelencijos centro (-ų) sukūrimas ir / arba esamo (-ų) stiprinimas.

Tikslinė grupė – tyrėjai.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos valstybiniai universitetai.

Galimi partneriai – Lietuvos valstybiniai mokslo institutai.

Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai, stebėsenos ir vertinimo rodikliai, projektų įgyvendinimo planų formos ir kita informacija pateikta „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ administravimo tvarkos ir finansavimo sąlygų apraše.

 

Pasiteirauti apie kvietimą galima el. paštu [email protected] ir telefonu:

Aušra Gribauskienė, tel. +370 661 09 263

Tadas Juknevičius, tel. +370 615 35 915

Rasa Kulvietienė, tel. +370 619 89 361

Atnaujinimo data: 2023-12-19