>

Visas Lietuvoje legaliai veikiančias aukštąsias mokyklas galima rasti AIKOS sistemoje. 

Pasitaiko įvairių tarpininkų vilionių stoti į užsienio šalių aukštąsias mokyklas ir studijuoti neišvykstant iš Lietuvos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius atkreipti dėmesį, kad gali atsirasti nelegaliai studijas Lietuvoje vykdančių užsienio aukštųjų mokyklų kvietimų studijuoti ir įgyti aukštojo mokslo diplomus. Baigus nelegaliai vykdytas studijas išduoti diplomai nepripažįstami.

Šiuo metu tik viena užsienio aukštoji mokykla – Balstogės universiteto (Lenkijos Respublika) filialas – turi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimo vykdyti studijas Lietuvoje.

Į valstybės finansuojamas bakalauro ir vientisųjų studijų vietas bendrąjį priėmimą vykdo LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti): www.lamabpo.lt . Visos aukštosios mokyklos ir studijų programos, į kurias suteikiama galimybė stoti per LAMA BPO sistemą, yra legaliai veikiančios ir vykdomos.

Iškilus klausimui dėl studijų legalumo informaciją apie Lietuvoje legaliai veikiančias aukštąsias mokyklas ir jų siūlomas studijų programas galima pasitikrinti Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje AIKOS.

Norintys studijuoti užsienio šalyje informaciją apie pasirinktos aukštosios mokyklos ir jos vykdomų studijų programų statusą gali suteikti tos šalies informacinis centras (kontaktus galima rasti www.enic-naric.net).

Daugiau informacijos jums suteiks Studijų kokybės vertinimo centras

Atnaujinimo data: 2023-11-18