>

Studentams, kuriems nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, mokamos keturios išmokos:

  1. tikslinė išmoka, skiriama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymą Nr. V-1666 „Dėl Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 220 Eur (4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio) per mėnesį; tikslinę išmoką administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija – Valstybinis studijų fondas;
  2. socialinė stipendija; nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 811 straipsniu įstatymui, socialinės stipendijos dydis lygus 357,5 Eur (6,5 BSI) per mėnesį. Socialinę stipendiją administruoja Valstybinis studijų fondas;
  3. tikslinė išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, skiriama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“; tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  4. tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, skiriama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“; tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Aktualūs teisės aktai:

Aktualios nuorodos:

Atnaujinimo data: 2024-02-05