>

Prezidentų vardinės stipendijos

Siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 1995 metais įsteigė Prezidentų vardines stipendijas. 

Gabiausiems aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų, pavadintų Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio ir Antano Smetonos vardais:

  • 10 Antano Smetonos stipendijų – humanitarinių mokslų ir meno studijų krypčių grupių atstovams;
  • 5 Aleksandro Stulginskio stipendijos – matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių atstovams;
  • 5 Kazio Griniaus stipendijos – gyvybės, sveikatos, veterinarijos, žemės ūkio ir sporto studijų krypčių grupių atstovams;
  • 5 Jono Žemaičio stipendijos – inžinerijos ir technologijų mokslų studijų krypčių grupių atstovams;
  • 5 Algirdo Brazausko stipendijos – socialinių mokslų, ugdymo mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių atstovams.

Iš atskiroms studijų krypčių grupėms numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentams (200 Eur – 5 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI) kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (200 Eur – 5 BSI kas mėnesį) ir po dvi – magistrantūros studentams (280 Eur – 7 BSI kas mėnesį).

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Valstybinės aukštosios mokyklos pateikia kandidatų į vardines stipendijas sąrašą Lietuvos mokslų akademijai kasmet iki gegužės 1 dienos. Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, skiria vardines stipendijas atrinktiems kandidatams.

Aktualūs teisės aktai: 2017 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“

Atnaujinimo data: 2023-11-18