>

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama pritraukti užsienio lietuvius studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, teikia paramą jų studijoms Lietuvoje.

Paramos skyrimo konkursą organizuoja ir paramos išmokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir / ar socialinė išmoka. Stipendija skiriama vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). Studentas turi teisę gauti abiejų rūšių paramą. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką:

  1. rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos;
  2. pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

Sprendimą skirti paramą priima Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta komisija per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo pabaigos.

Paramą gavęs asmuo privalo Valstybiniam studijų fondui teikti apie save teisingus duomenis, informuoti fondą, jei pakeičia vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kt.

Stipendijos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu paramą gavęs asmuo nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų ar yra laikinai sustabdęs studijas.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Atnaujinimo data: 2023-11-18