>

Visiems nuolatinės formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, iš doktorantūrą vykdančioms mokslo ir studijų institucijoms paskirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų kaip valstybės parama mokamos doktoranto stipendijos, kurių dydžiai:

  • pirmųjų metų doktorantams – 19 bazinės socialinės išmokos dydžio;
  • antrųjų ir vėlesniųjų doktorantūros metų doktorantams – 22 bazinės socialinės išmokos dydžio.

Mokslo doktorantai, aktyviai vykdantys mokslinius tyrimus, ir meno doktorantai, aktyviai vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius, be stipendijos, gali gauti ne didesnę kaip 96 bazinių socialinių išmokų dydžio per metus paramą už studijų rezultatus.

Doktorantai taip pat gali vieną kartą per metus gauti ne didesnę kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžio paramą jų akademinių išvykų (išvyka į tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvavimas tarptautiniame seminare ar doktorantų mokykloje, stažuotė užsienio mokslo ir studijų ar kitoje institucijoje, vykdančioje mokslinius tyrimus) išlaidoms padengti.

Paramą už akademinius pasiekimus ir akademinėms išvykoms skiria Lietuvos mokslo taryba pagal Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamentą.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Atnaujinimo data: 2023-11-18