>

Bolonijos procesas  prasidėjo 1999 m. po Bolonijos deklaracijos „Europos aukštojo mokslo erdvė" (EHEA) paskelbimo, ją pasirašius 29 Europos šalių Bolonijoje (Italija) susirinkusiems švietimo ministrams. Bolonijos deklaracija numatė pagrindinius tikslus ir gaires, iki 2010 m. sukurti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę. Bolonijos Deklaracija įvardijo kaip ir kokiais įrankiais naudojantis bus kuriama bendra Europos aukštojo mokslo erdvė – pasirenkant aiškių ir palyginamų laipsnių sistemą, pagrįstą dviem ciklais aukštajame moksle, įvedant kreditų sistemą, skatinant studentų ir dėstytojų mobilumą, užtikrinant aukštojo mokslo kokybę bei, apskritai, stiprinant ir plečiant Europinio aukštojo mokslo idėją. Šios deklaracijos dėka buvo pradėta eilė reformų, Europos aukštojo mokslo suderinamumo, palyginamumo, konkurencingumo ir patrauklumo europiečiams ir kitų kontinentų studentams bei mokslininkams didinimui.

Pagrindiniai Bolonijos proceso tikslai:

  • Bendros aukštojo mokslo erdvės kūrimas.
  • Aukšto lygio išsilavinimo užtikrinimas tiek Europos piliečiams, tiek užsienio studentams.
  • Europos švietimo sistemos konkurencingumo ir patrauklumo skatinimas.
  • Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas Europos darbo rinkai.
  • Dėstytojų ir studentų mobilumo skatinimas.
  • Aukštojo mokslo sistemos skaidrumo ir lankstumo didinimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18