>

Jungtinių Europos universitetų tinklų iniciatyvos

Jungtinių Europos universitetų tinklų iniciatyvos

Europos Taryba 2017 m. gruodį priėmė sprendimą dėl Europos universitetų tinklų iniciatyvos įgyvendinimo. Pagal šią iniciatyvą planuojama iki 2024 m. suformuoti apie dvidešimt Europos universitetų tinklų, kurie apimtų įvairius geografinius Europos regionus. Taip būtų padidintas Europos universitetų pasaulinis konkurencingumas, brėžiamos gairės ateities universitetų plėtrai.

2019 m. birželio mėn. Europos Komisija pirmuoju Europos universitetų tinklų iniciatyvos kvietimu pagal Erasmus+ programą atrinko 17 Europos universitetų tinklų (EUT), apimančių 114 aukštųjų mokyklų iš 24 valstybių narių. Tarp šių aukštųjų mokyklų pateko ir trys Lietuvos universitetai – Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas.

2020 metų liepos mėn. antruoju kvietimu buvo atrinkti dar 24 nauji Europos universitetų aljansai, tarp kurių dar dvi Lietuvos aukštosios mokyklos – Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Vilniaus universitetas priklauso ARQUS Europos universitetų aljansui, Kauno technologijos universitetas priklauso ECIU Europos universitetų aljansui, Klaipėdos universitetas priklauso CONEXUS Europos universitetų aljansui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas priklauso ATHENA Europos universitetų aljansui, Vytauto Didžiojo universitetas priklauso Transform4Europe - T4E Europos universitetų aljansui.

Europos universitetų tinklų iniciatyvomis siekiama stiprinti joje dalyvausiančių universitetų vykdomas studijas, mokslinius rezultatus ir inovatyvumą. Jas įgyvendinant daug dėmesio skiriama universitetinėms studijoms atnaujinti, į jas diegiant technologines ir pedagogines inovacijas, siekiant orientacijos į studentų poreikius, didinant studentų mobilumo ir kitus studijų tarptautiškumo rodiklius.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane ,,Naujos kartos Lietuva“ EUT iniciatyvų įgyvendinimui planuojamos 13,5 mln. Eur investicijos. Europos Komisijai pritarus, šios lėšos nuo 2022 m. būtų skiriamos EUT esantiems universitetams, taip pat universitetams, kurie, Europos Komisijai paskelbus naują kvietimą, patektų į Europos universitetų tinklus. RRF plane planuojamos investicijos veikloms, skirtoms aukštųjų mokyklų įsitvirtinimui Europos universitetų aljansuose (virtualių paslaugų diegimas ir plėtra, studijų kokybės gerinimas, jungtinių studijų programų rengimas, tarptautiškumo didinimas, mobilumas, infrastruktūros gerinimas ir pan.).

2020-07-24 švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1104 patvirtinta Europos universitetų tinklų iniciatyvų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė, kurios sudėtyje yra aukštųjų mokyklų, dalyvaujančių universitetų iniciatyvose, ŠMSM, SKVC, ŠMPF ir ESFA atstovai. Darbo grupei pavesta formuluoti ir teikti siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl klausimų, susijusių su Europos universitetų tinklų iniciatyvų įgyvendinimu.

Atnaujinimo data: 2023-11-18