>

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetai

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetai:

Lietuvos dalyvavimas Europos aukštojo mokslo erdvėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje;

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo kokybės stiprinimas;

akademinių ryšių ir atvykstamojo akademinio judumo stiprinimas, pritraukiant gabius užsienio studentus ir pažangius pokyčius studijų procese galinčius lemti dėstytojus;

išvykstamojo akademinio judumo stiprinimas;

lituanistikos (baltistikos) centrų plėtros užsienyje skatinimas;

parama užsienio lietuviams.

Atnaujinimo data: 2023-11-18