Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje

Pareiškėjas, siekiantis ugdymo programos daliesbaigimo patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius, el. paštas [email protected]) turi pristatyti:

  • prašymą;
  • ugdymo programos dalies baigimą patvirtinantį dokumentą (pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kt.);
  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
  • pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas (pažymėjimas, mokymosi pasiekimų pažymėjimas ar kt.) išduotas 2010 ir vėlesniais metais, pakanka pateikti mokymosi pasiekimus patvirtinančio dokumento kopiją.

Pareiškėjas, siekiantis pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (117 kab., A. Volano g. 2, Vilnius; el. paštas [email protected]) turi pristatyti:

  • prašymą;
  • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pradinio, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio, aštuonmečio, nepilno vidurinio, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 metais išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, vidurinio mokslo, brandos atestatą ir jo priedą, jei yra);
  • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
  • pavardės ar vardo keitimą liudijantį dokumentą (jei keitėsi; pvz., santuokos liudijimą).

Jei išsilavinimą patvirtinantis dokumentas išduotas 2010 ir vėlesniais metais, pakanka pateikti kopiją.

Jei prašymą dėl ugdymo programos dalies baigimo, išsilavinimo patvirtinimo ir sutikimą naudoti asmens duomenis pasirašo įgaliotas asmuo, būtina pateikti tapatybę liudijantį dokumentą ir išsilavinimo dokumentų savininko įgaliojimą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (notaro ar kitos kompetentingos institucijos).

Dokumentai pateikiami lietuvių kalba, kopijuojami vietoje. Jei teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro. Prašymai išnagrinėjami per 15 darbo dienų nuo jų gavimo ministerijoje datos.

Raštą dėl išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo pareiškėjas gali pasiimti asmeniškai (117 kab.) arba jis išsiunčiamas registruotu paštu. Dokumentą gali atsiimti ir įgaliotas asmuo (pateikęs įgaliojimą).

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija raštą dėl ugdymo programos dalies baigimo, išsilavinimo patvirtinimo ir mokymosi rezultatų vertinimo išduoda valstybine lietuvių kalba. Pareiškėjas turi pats pasirūpinti dokumento vertimu (į kalbą tos šalies, į kurią vyksta).

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Pasiteirauti dėl pradinio išsilavinimo patvirtinimo galima 
Tel. +370 618 85 352
El. paštas: [email protected]

Pasiteirauti dėl pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo patvirtinimo galima 
Tel. +370 615 64 410 
El. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18