Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas atliekamas asmeniui siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba kompetencijų oficialaus patvirtinimo dokumentu (kitu nei aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantis diplomas), norint padidinti savo galimybes darbo rinkoje. Aukštojoje mokykloje vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir kt. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai:

  • informavimas. Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis;
  • konsultavimas. Kandidatui detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais atliekamam vertinimui;
  • vertinimas. Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai ir nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir atitinkamos studijų programos studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis;
  • sprendimo priėmimas (įvertinimas). Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo paslaugą teikia universitetai ir kolegijos. 

Atnaujinimo data: 2023-11-18