>

Nuo 2020 m. tėvai (globėjai, rūpintojai) vaiką gali ugdyti šeimoje pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas bei konsultuodamiesi su priskirta mokykla ir pradinio ugdymo mokytoju. Daugiau informacijos https://www.e-tar.lt .

Atnaujinimo data: 2023-11-18