>

Ikimokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią mokyklos komanda rengia vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams geriau atpažinti vaiko ugdymosi poreikius ir jo daromą pažangą, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, 2025 m. rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti programas, parengtas pagal  švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142  patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programos gaires.   

Informacija pedagogams ir vadovams

Žaismė ir atradimai.Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo mokytojams, ugdantiems vaikus nuo gimimo iki 6 m.

Antroji kalba ankstyvajame amžiuje. Patarimai pedagogams, mokantiems lietuvių kalbos 3–6 metų vaikus mokyklose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas.Rekomendacijos mokytojams ir tėveliams.

Informacija tėveliams

Jūsų vaikas – ikimokyklinukas.

Kodėl verta skaityti ankstyvajame amžiuje. Patarimai tėveliams

Atnaujinimo data: 2023-11-18