Aukšto meistriškumo sporto finansavimas

Valstybės biudžeto lėšomis yra finansuojamos olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų, sporto šakų federacijų veiklos, susijusios su:

  • sportininkų rengimu ir jų dalyvavimu tarptautinėse sporto varžybose,
  • sporto pratybų, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų ir sporto renginių organizavimu,
  • Pasaulinio antidopingo kodekso įgyvendinimu,
  • brutalaus žiūrovų elgesio prevencijos, kovos su manipuliavimu sporto varžybomis vykdymu.

2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (2022-07-01 NR. V-1113)

2022 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1871 „Dėl aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

2022 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1963 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo pavirtinimo“ pakeitimo“

2023 m. vasario 13 d. Nr. SR-600 „Rekomendacija dėl bendradarbiavimo su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika“

2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1487 dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1871 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nuo 2022 m. liepos 7 d. aukšto meistriškumo sporto finansavimą administruoja Nacionalinė sporto agentūra

 

     

      Atnaujinimo data: 2023-11-28