>

Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas

Atnaujintos aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis dokumentų formos: 

 

2022 metai

2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-1436 „Dėl lėšų skyrimo paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“

2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. V-1222 Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti

2022-01-28 įsakymas Nr. V-136 „Dėl lėšų skyrimo 2022 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“

2022-06-28 įsakymas Nr. V-1071 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl lėšų skyrimo 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo“ 

2022-02-07 įsakymas Nr. V-193 „Dėl lėšų skyrimo 2022 m. neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ 

2021 metai 

2021-03-24 įsakymas Nr. V-442 "Dėl lėšų skyrimo 2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1667 „Dėl lėšų skyrimo 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo

2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-1869 „Dėl lėšų skyrimo 2021 m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“ pakeitimo

2021-03-18 įsakymas Nr. V-423 “Dėl dokumentų formų patvirtinimo”

 

2020 metai

2020-08-12 įsakymas Nr. V-1216 “Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo kontrolės pažymos formos patvirtinimo”

2020-08-04 Įsakymas Nr. V- 1151 „Dėl lėšų skyrimo 2020 m. tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms" ir lėšų paskirstymas

2020-05-13 įsakymas Nr. V-710 „Dėl 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolės plano patvirtinimo“

2020-03-27 įsakymas Nr. V-466 "Dėl lėšų skyrimo 2020 metų neįgaliųjų sporto organizacijų aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

2020-03-10 įsakymas Nr. V-344 "Dėl lėšų skyrimo 2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti"

Aukšto meistriškumo sporto programos

Atnaujinimo data: 2024-01-30