Sporto rėmimo fondas

Sporto rėmimo fondas – tai valstybės biudžeto lėšos, kuriomis finansuojami projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą.

Ne mažiau kaip 10 proc. Sporto rėmimo fondo biudžeto skiriama neįgaliųjų fizinio aktyvumo plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Nuo 2022 m. liepos 7 d. Sporto rėmimo fondą administruoja ir naujausią informaciją skelbia Nacionalinė sporto agentūra 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-03