>

2021 m. Sporto rėmimo fondo informacija

2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymas 2021 - 2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams

Kvalifikacijos tobulinimas ir informacijos sklaida

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigyjimas

Sporto renginių organizavimas

Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą

Esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas

Sporto komisijos protokolai

    Švietimo, mokslo ir sportoministerija primena, kad finansavimas Sporto rėmimo fondo finansuojamiems sporto projektams yra skiriamas tik konkurso būdu už kokybiškai parengtas projektų paraiškas ir jokie fiziniai ar juridiniai asmenys negali reikalauti atlygio už projektui skirtą finansavimą. Susidūrus ar gavus informacijos apie tokią nelegalią veiklą, primename ir labai prašome kreiptis į teisėsaugos institucijas šiais kontaktais: el.paštu [email protected],; tel. (8 5) 266 3333 arba https://www.stt.lt.

    Atnaujinimo data: 2023-11-18