Kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai

Kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai, kuriuos išduoda profesinio mokymo teikėjai, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą:

  • Profesinio mokymo diplomas – įgytą kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, išduodamas asmenims, gavusiems kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įteigiamą vertinimą
  • Pažymėjimas - išduodamas asmenims, baigusiems profesinio mokymo programos modulį, ir įgijusiems kompetenciją ar gavusiems savišvietos ar neformaliuoju būdu įgytų dalies atitinkamos kvalifikacijos kompetencijų teigiamą įvertinimą

Teisės aktai

Atnaujinimo data: 2023-11-18