Nacionalinė profesinio mokymo pažangos platforma

Siekiant stiprinti ir atnaujinti profesinį mokymą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje suburta ekspertų grupė – Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos darbo grupė. Ji teikia siūlymus dėl profesinio mokymo strateginių vystymo krypčių, valdymo efektyvumo, mokymo kokybės ir populiarinimo didinimo.

Ekspertai telkia dėmesį į tolesnį profesinio mokymo vystymą, profesinio mokymo įstaigų stiprinimą, teikia siūlymus dėl profesinio mokymo programų, profesijos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo, kompetencijų vertinimo, pameistrystės populiarinimo, inicijuoja verslo, pramonės, švietimo bendruomenės ir valdžios institucijų bendras veiklas profesinio mokymo srityje.

Ekspertai atstovauja profesinio mokymo įstaigoms, profesinėms sąjungoms, verslo asociacijoms, darbdaviams, ministerijoms ir kt., palaikomas glaudus verslo, pramonės, švietimo bendruomenės ir valdžios institucijų bendradarbiavimas, siekiant sprendimų dėl efektyvios profesinio mokymo sistemos veiklos.

Ekspertų komanda suburta atsižvelgus į Europos Komisijos skatinimą ES valstybėms narėms stiprinti profesinį mokymą, lanksčiau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. Europos Komisija pabrėžia būtinus esminius pokyčius įgūdžių tobulinimo srityje, pagalbą darbo rinkos dalyviams, atsigaunant po socialinio ir ekonominio COVID–19 pandemijos poveikio.

Atnaujinimo data: 2023-11-18