Pirminis profesinis mokymas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Profesinio mokymo teikėjams finansavimas skiriamas taikant formaliojo profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodiką. Profesinio mokymo lėšas sudaro profesijos mokytojo ir mokytojo, mokančio profesinio mokymo programos bendrųjų dalykų, darbo užmokestis už kontaktines, pasirengimo pamokoms, papildomų darbų valandas, vadovavimą grupei; mokytojo, pavaduojančio kitą mokytoją, išvykusį tobulinti kvalifikacijos, darbo užmokestis; kitų darbuotojų, susijusių su mokymu, darbo užmokestis; lėšos profesinei techninei literatūrai ir vadovėliams; lėšos techninėms vaizdo priemonėms; lėšos pagrindinėms praktinio mokymo medžiagoms; lėšos profesijos mokytojų kvalifikacijai tobulinti; lėšos socialinio draudimo įmokoms. Vieno mokinio krepšelio principas taip pat taikomas profesinio mokymo įstaigai skiriant ūkio lėšas.

Tęstinis profesinis mokymas paprastai vykdomas įmonės, įstaigos, mokinio lėšomis. Teisės aktų nustatyta tvarka tęstiniam profesiniam mokymui gali būti skiriama valstybės biudžeto lėšų. 

Atnaujinimo data: 2024-02-28