>

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas

Bendrieji profesinio mokymo planai 

2021-2022 m. m. mokinių atostogos

Rudens atostogos 

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus mokymo procesui.          

Profesinio mokymo teikėjas nustato vasaros atostogų pradžią ir gali keisti atostogų datas, nekeisdamas bendros atostogų trukmės, taip pat gali neskirti vyresnių nei 18 metų mokinių grupėms rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogų. Profesinio mokymo teikėjas šį sprendimą suderina su profesinio mokymo įstaigos taryba (savivaldos institucija).

Atnaujinimo data: 2023-11-18